Certifikáty a oprávnění

Osvědčení IPPC

(Ekologická náhrada dřívější "fumigace")

o funkční způsobilosti zařízení na ošetření dřevěného obalového materiálu

podle § 68 a 69a) zákona č. 326/2004 Sb. a podle ISPM Pub. No. 15 Regulation of wood packaging material in international trade, 2009. FAO, Rome.